Privacy

Privacy Statement

Wie wij zijn
McDermott & Bull Europe BV is actief op het gebied van Executive Search. U vindt ons aan de Stroombaan 10, 1181 VX in Amstelveen of online op www.mbexec.eu. U kunt ons bereiken door te mailen naar office@mbexec.eu.
Wij hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. McDermott & Bull Europe BV heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Wij behandelen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorgen er ook voor dat deze goed beveiligd zijn. Ons beleid voldoet uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Technische informatie en cookies
Onze website verzamelt geen specifieke, tot personen herleidbare informatie. Wel worden er een aantal gegevens geanonimiseerd opgeslagen ten behoeve van de optimalisatie van de analyse en vindbaarheid van de website. Zo wordt het aantal bezoekers bijgehouden, welke delen van de site u bezoekt, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt
bezocht en algemene informatie over de software waarmee u werkt.

Persoonlijke gegevens
Voor het uitvoeren van Executive Search opdrachten (vervullen van een vacature) verzamelen we persoonlijke gegevens van (potentiële) kandidaten.
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om:
– te beoordelen of u geschikt bent voor een vacature;
– u te benaderen en informeren over interessante vacatures.
Wij zullen altijd uw toestemming vragen om:
– uw CV en andere gegevens (bijvoorbeeld referenties en getuigschriften) die noodzakelijk
zijn voor het in aanmerking komen voor een vacature te verzamelen en verwerken;
– uw profiel te delen met onze opdrachtgevers.

Welke gegevens wij verzamelen
– Uw NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
– Huidige functie(s) en werkgever(s), en relevante werkervaring;
Met uw toestemming bewaren we:
– uw contactgegevens en relevante werkervaring;
– uw CV;
– gegevens die u met ons deelt middels telefonische of persoonlijke gesprekken;
– openbare informatie bijvoorbeeld op het internet;
– correspondentie;
– aantekeningen van onze collega’s.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen
– Wanneer wij uw profiel tegenkomen bij het zoeken naar geschikte kandidaten;
– Wanneer u door onze netwerk wordt aanbevolen als geschikte kandidaat;
– Wanneer u uw curriculum vitae (CV) aan ons toestuurt;

Met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen
– Met medewerkers van McDermott & Bull Europe BV;
– Met opdrachtgevers in het kader van vacatures en alleen nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven;
– Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van McDermott & Bull Europe BV met inachtname van de wettelijke termijnen. Uw CV gegevens bewaren wij 1 jaar. Door uw gegevens met ons te delen geeft u hier expliciet toestemming voor. Vanzelfsprekend kunt u op elk moment uw toestemming intrekken. We kunnen u als de termijn van 1 jaar afloopt contacteren om uw toestemming te vragen voor het langer bewaren van uw CV en/of om een recente versie.

Uw gegevens inzien
Gegevens in ons systeem die op u van toepassing zijn kunnen worden ingezien. U kunt uw verzoek sturen naar office@mbexec.eu, u ontvangt binnen 4 weken uw gegevens in overdraagbare vorm.

Uw gegevens aanpassen
U kunt ons vragen om uw gegevens aan te passen of dat we stoppen uw gegevens voor
bepaalde doeleinden te gebruiken. Stuur uw verzoek naar office@mbexec.eu.

Uw gegevens verwijderen
Als u wenst dat wij uw gegevens verwijderen dan volstaat een email met dat verzoek aan office@mbexec.eu. Wij zullen alle gegevens op u van toepassing binnen 4 weken verwijderen.

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens in onze systemen.

Contact
Binnen McDermott & Bull Europe BV is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die verantwoordelijk is voor een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de heer Norbert Meijer (office@mbexec.eu). Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen. Mocht u niet tevreden zijn over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, of als u een klacht heeft over hoe een data verzoek is afgehandeld, stuurt u dan alstublieft een bericht naar office@mbexec.eu zodat wij dit voor u kunnen oplossen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
McDermott & Bull Europe BV kan haar Privacy Statement updaten. De meest recente versie is te allen tijde in te zien op www.mbexec.eu. Deze versie is opgesteld in mei 2018.